MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan Ini, Kami Aparat Sipil Negara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman Menyatakan sanggup menyelenggarakan PELAYANAN PUBLIK dan apabila tidak menepati janji, Kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Comments are closed